UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE A ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU NIEPRAWIDŁOWO WYKONANEGO LOTU

Dokonując rezerwacji imprezy turystycznej nierzadko traktujemy ubezpieczenie turystyczne jako zbędny wydatek. Część podróżujących decyduje się jednak ponieść dodatkowe koszty w zamian za luksus, jakim jest poczucie bezpieczeństwa podczas urlopu.Travel-insurance

Przy zawieraniu umowy warto jednak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ujętych w polisie. Najczęściej, możliwość nabycia dodatkowego ubezpieczenia pojawia się już przy rezerwacji biletu lotniczego. Warto jednak poświęcić trochę czasu, aby porównać oferty dostępne na rynku, zarówno pod kątem ceny, jak i zakresu ubezpieczenia.

Propozycje firm ubezpieczeniowych najczęściej dotyczą:

  • ubezpieczenia zdrowotnego za granicą;
  • transportu medycznego;
  • NNW;
  • OC;
  • ubezpieczenia opóźnienia dostarczenia bagażu przez linie lotnicze,
  • ubezpieczenia w przypadku odwołania podróży.

Należy pamiętać, że pokrycie kosztów nie odbywa się na miejscu zdarzenia. Aby otrzymać odszkodowanie należy przejść odpowiednią procedurę. Dlatego istotnym jest, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia natychmiast poinformować o fakcie ubezpieczyciela. Dodatkowo należy zachować wszelkie rachunki związane z poniesionymi kosztami oraz materiały dokumentujące zdarzenie, które zawarte jest w zakresie ubezpieczenia.

Zakup polisy ubezpieczeniowej, jako ochrony przed skutkami odwołania lotu, jest indywidualną decyzją pasażera. Uprawnienia do otrzymania odszkodowania z tytułu polisy nie są zdecydowanie tożsamą kwestią z prawem do odszkodowania z należnego w ramach przepisów prawnych chroniących pasażera. Odszkodowanie, o którym mowa w Rozporządzeniu EU 261/2004 jest należne w przypadku, kiedy polisa nie została zakupiona lub gdy odszkodowanie zostało wypłacone przez ubezpieczyciela. Linie lotnicze bardzo często celowo wprowadzają swoich pasażerów w błąd odwołując się do możliwości dochodzenia swoich roszczeń w odniesieniu do zakupionej polisy.

Rozwiewamy wątpliwości: w przypadku wykupienia polisy obejmującej odwołanie lotu, pasażer może jednocześnie dochodzić wypłaty odszkodowania zarówno od ubezpieczyciela, jak i przewoźnika. Uznanie roszczenia przez ubezpieczyciela nie zwalnia linii lotniczych z odpowiedzialności za odwołany lot i za naruszenie praw pasażera ujętych w zapisach prawnych. Ponadto, pasażerowie, którzy nie zdecydowali się na zakup polisy również mogą dochodzić swoich roszczeń na podstawie Rozporządzenia EU 261/2004.

Masz wątpliwości czy odszkodowanie z tytułu opóźnionego, odwołanego lotu bądź odmowy wstępu na pokład jest należne? Bezskutecznie próbowałeś na własną rękę dochodzić swoich roszczeń względem przewoźnika? Zarejestruj zgłoszenie na www.flyandi.pl, a my chętnie i efektywnie wyręczymy Cię w odzyskaniu tego, co prawnie Ci się należy.