Tag Archives: odszkodowanie za niewykorzystany urlop

JAK ZAROBIĆ NA ODWOŁANYM/OPÓŹNIONYM LOCIE?

Pierwsze ciepłe promienie słońca, eksplozja barw i przypływ ogromnej energii. Wiosna wreszcie! Dodaje skrzydeł przede wszystkim pasażerom linii lotniczych. Święta Wielkanocne już za nami, bilety na długi majowy weekend zakupione, wnioski urlopowe na letnie wyjazdy zaczynają rozchodzić się jak ciepłe bułeczki. Sezon na podróże niecierpliwie czeka na swoje wielkie otwarcie.

By oczekiwania pasażerów nie zmieniły się w rozgoryczenie, przypominamy, co podróżujący liniami lotniczymi powinni wiedzieć o swoich prawach:

1. Przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania zarówno w przypadku jego odwołania, jak i opóźnienia o co najmniej 3 godziny.
Kwota przysługująca pasażerom to:
250 euro w przypadku lotów krótszych niż 1500 km,
400 euro w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km oraz wszystkich innych pomiędzy 1500 a 3500 km,
600 euro w przypadku wszystkich pozostałych lotów.

2. Odszkodowanie jest należne gdy zakłócenia lotu wynikają z przyczyn nad którymi przewoźnik ma kontrolę, z oczywistych przyczyn nie wchodzą w to niekorzystne warunki atmosferyczne, konflikty wojenne czy innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od przewoźnika, których nie mógł uniknąć pomimo podjętych starań.

3. Spełnienie obowiązków dotyczących opieki nad pasażerami (posiłki, nocleg, alternatywny lot) nie zwalnia przewoźnika z konieczności wypłaty odszkodowania. Są to niezależne od siebie zobowiązania!

4. W przypadku, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin pasażer może odstąpić od umowy i przysługuje mu prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni.

5. Bez względu na to, czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zakłócenia lotu, w przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do zwrotu kosztów biletu w terminie 7 dni lub odbycia podróży w ramach bezpłatnego przebukowania rezerwacji na lot alternatywny.

6. Jeżeli lot jest opóźniony o co najmniej 2 godziny, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom bezpłatnie posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Gdy zachodzi konieczność oczekiwania na lot w porze nocnej pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem. W przypadku gdy przewoźnik nie dopełni powyższych obowiązków zalecamy ubieganie się o zwrot poniesionych kosztów na podstawie zachowanych rachunków. Prawo do opieki przysługuje zawsze, niezależnie od przyczyn prowadzących do zakłócenia lotu.

Wszystkim podróżującym życzymy udanych, planowych lotów i niezapomnianych wrażeń, które pozwolą naładować akumulatory po długiej zimie. Jeśli jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, pozostajemy do dyspozycji i służymy profesjonalnym wsparciem.

Nie jesteś pewien czy należy Ci się odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot? Nie dysponujesz czasem lub znajomością przepisów, aby samodzielnie dochodzić swoich praw?
Skontaktuj się z wykwalifikowanym zespołem Fly&I, złóż roszczenie na https://www.flyandi.pl/ i dołącz do grona wielu zadowolonych pasażerów, którzy uzyskali odszkodowanie za lot oraz zwrot poniesionych kosztów!

Gdy biuro podróży upada

Koniec wakacji 2015 zaznaczył się ponurym akcentem w branży turystycznej. 29. sierpnia biuro podróży Alfa Star podało do publicznej wiadomości komunikat o utracie płynności finansowej i w związku z tym o konieczności zaprzestania prowadzenia dalszej działalności jako operator turystyczny.

Malediwy
Plaża na Malediwach

W chwili ogłoszenia upadłości przez Alfa Star S.A. za granicą przebywało ok. 1600 osób. Klienci biura wypoczywający w Egipcie, Tunezji, Maroko, Turcji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, na Wyspach Kanaryjskich czy też we Włoszech pozostawieni zostali sami sobie bez opłaconych noclegów i bez zorganizowanego powrotu do kraju. Wielu z nich znalazło się w dramatycznym położeniu. Nie oznacza to jednak sytuacji bez wyjścia.

W obowiązującym stanie prawnym każdy przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne ma obowiązek zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia bądź gwarancji bankowej, by w razie upadłości firmy zminimalizować konsumentom negatywne konsekwencje.  Alfa Star również takie ubezpieczenie posiadało. Umowa ubezpieczeniowa z ERV Europaeische Reiseversicherung AG opiewała na 20 mln PLN i to na jej podstawie opłacany jest powrót turystów do kraju a także zaspakajane są ich inne roszczenia jak np. zwrot opłaty za wycieczkę, która nie doszła do skutku.

Nadzór nad wszystkimi biurami turystycznymi zarejestrowanymi w danym województwie sprawuje marszałek tego województwa. To właśnie on jest uprawniony do dysponowania środkami z polisy ubezpieczeniowej. Na nim też ciąży obowiązek zorganizowania bezpiecznego powrotu wszystkich turystów takiego biura do kraju.

Urząd marszałkowski pośredniczy również w wypłacie środków pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej upadłego. Aby otrzymać zwrot należy w pierwszej kolejności zgłosić roszczenie. Stosowny formularz można znaleźć na stronie urzędu marszałkowskiego lub ubezpieczyciela. Podajemy w nim podstawowe informacje dotyczące imprezy turystycznej, która została przerwana bądź w ogóle się nie odbyła, oszacowaną kwotę do zwrotu oraz swoje dane osobowe. Wniosek taki należy złożyć w terminie jednego roku od daty upływu gwarancji ubezpieczeniowej lub w terminie do roku od chwili wydania przez Marszałka Województwa ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania działalności turystycznej przez biuro.

Niejednokrotnie zachodzi obawa, że środków z polisy ubezpieczeniowej upadłego biura nie wystarczy na pokrycie wszystkich zobowiązań. W takich sytuacjach warto rozważyć udział w postępowaniu upadłościowym i odpowiednio wcześnie zgłosić swoją wierzytelność jako poszkodowany turysta. Sąd wówczas uwzględni nasze roszczenia przy podziale majątku spółki.

Urlop na Malediwach
Wakacje na Malediwach

Jeśli okaże się, że wartość majątku upadłego nie pokryje wszystkich zobowiązań, również nie można tracić nadziei na odzyskanie straconych pieniędzy za niewykorzystany urlop. Zgodnie z przepisami dyrektywy unijnej 90/314, którą Polska przyjęła w 2013 roku, organizator turystyki lub punkt sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie na wypadek swojej niewypłacalności umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży. Każde państwo członkowskie odpowiada za takie dostosowanie prawa, aby stworzyć niezbędne mechanizmy pozwalające na dostateczną ochronę konsumenta. Na tej podstawie klient upadłego biura, który nie otrzyma jakiegokolwiek zwrotu z zabezpieczenia finansowego turoperatora, może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia od Skarbu Państwa.

Nie ma zatem sytuacji bez wyjścia. Gdy padniemy ofiarą niewypłacalności organizatora turystycznych imprez warto pamiętać, że należy nam się zwrot wpłaconych pieniędzy za przerwany lub niewykorzystany urlop. Nawet jeśli koszty wykupionego pobytu czy powrotu do kraju pokryjemy z własnej kieszeni. Odradzamy koczowanie na lotniskach. Weźmy sprawy w swoje ręce, bo nasze prawa konsumenta są chronione.